M P É E
MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE
FRISSÍTÉS: 2017. Szeptember 05. Skip Navigation Links
HÍREK
Skip Navigation Links
EGYESÜLET
Skip Navigation Links
JELENTKEZÉS
Skip Navigation Links
KAPCSOLAT
Skip Navigation Links
HONLAPTÉRKÉP
Skip Navigation Links
ORVOSKAMARAI TAGSÁG HÍREI
Skip Navigation Links
JOGSZABÁLYOK
Skip Navigation Links
SZAKMAI PROTOKOLLOK
Skip Navigation Links
PSZICHOLÓGIAI SZOLGÁLTATÓK
Skip Navigation Links
HITELES PSZICHOLÓGUS NÉVSOROK
Skip Navigation Links
MAGYAR PSZICHOLÓGUS KAMARA
Skip Navigation Links
VÁLLALKOZÁS
Skip Navigation Links
JOGI ÉS ADÓZÁSI TANÁCSADÁS

MUNKA- ÉS SZERVEZETPSZICHOLÓGIAI SZAKMAI PROTOKOLL


Teljes anyag letöltése

1. Bevezető

            1.1 Szerkesztői előszó (Antalovits Miklós, Dienes Erzsébet, Kovács Zoltán, Perczel Tamás)

            1.2. A munka- és szervezetpszichológia az ezredfordulón: vázlatos nemzetközi és hazai helyzetkép (Antalovits Miklós)

2. Munka- és szervezetpszichológiai résztevékenységek

            2.1. A személyzet kiválasztásának előkészítése, folyamata és módszertana (Kovács János Endre)

            2.2. Önismereti és fejlesztő tréningek (Juhász Márta)

            2.3. Motiváció, megelégedettség, beilleszkedés, fluktuáció (Perczel Tamás)

            2.4. Mentálhigiéné és munkahelyi stressz (Hajduska Mariann)

            2.5. Karriertanácsadás, karrierfejlesztés (Ritoókné Ádám Magdolna, Takács Ildikó)

            2.6. Munkaelemzés és tervezés (Simon Péter, Nemeskéri Gyula)

            2.7. Munkakörnyezet kialakítása és értékelése (Kaucsek György, Simon Péter)

            2.8. Szervezeti diagnosztika és szervezetfejlesztés (Szilágyi Zoltán)

            2.9. Pszichológus által nyújtott vezetői-vezetési tanácsadás (Danghel Edit, Sass Judit, Perczel Tamás)

            2.10. Pszichológia és marketing (Becker György, Mag Márta)

3. A munka- és szervezetpszichológia alkalmazásának jogszabályok által kötelezően előírt területei (törvényrendelet, kormányrendelet, tárca rendelet)

            3.1. Munkabiztonság, kockázatelemzés (Izsó Lajos)

(Az anyag 2011-es törvényekre hivatkozik, kérjük, a kollégákat vegyék figyelembe, hogy a Munkaügyi Közlöny 2006/4. számában megjelent  az új, " A munkavédelmi felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi kockázatértékelés végrehajtásához " c. törvény.)

           3.2. Egészségmegőrzés a képernyő előtt (Hódos Tibor)    

            3.3. Járművezetők pszichológiai vizsgálata és gondozása (Gyurkovics Sándor, Perczelné Makai Jolán)

            3.4. Foglalkozással járó lőfegyvertartásra való alkalmasság pszichológiai vizsgálata (Hódos Tibor)

            3.5 Közterületfelügyelői alkalmasságvizsgálat (Plette Richárd)

            3.6 Magyar Honvédség: sorozás, alkalmasságvizsgálat (Bolgár Judit, Andó Sándor)

            3.7 Büntetésvégrehajtási intézményekben, idegenrendészeti központokban végzett pszichológiai tevékenység (Virág László)

            3.8 Munkaerőpiaci szolgáltatások (alkalmasságv., tanácsadás, átképzés, fogl. rehab.) (Harkányi Adrienn, Kaszás Judit)

4. Munka és szervezetpszichológusok képzése, továbbképzése

            4.1 Az egységes európai pszichológusképzés tervezete (Antalovits Miklós)

            4.2. Az Európai diploma (Pléh Csaba)

            4.3. A munka- és szervezetpszichológia szakirányú továbbképzési szak (Antalovits Miklós)

Melléklet "Nemzetközi irányelvek a tesztalkalmazás normáinak kialakításához"

            Irányelvek (Oláh Attila)Copyright MPÉE ©